راه‌های نهایی بازگشت ارز به کشور چیست؟

راه‌های نهایی بازگشت ارز به کشور چیست؟


جیک و جیک - با گذشت حدود سه سال از اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان، سرانجام تکلیف ارزهای باقی مانده از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ روشن شد.
برچسب‌ها:

راه های نهایی بازگشت ارز کشور چیست

به اشتراک بگذارید:
->>