شب قدر در اسارت به روایت یک آزاده

شب قدر در اسارت به روایت یک آزاده


جیک و جیک - بعثی‌ها به شدت نسبت به برگزاری مراسمات دسته جمعی مخصوصا در شب‌های قدر مخالفت می‌کردند از آنجایی که ما در تکاپو بودیم تا مراسمات شب‌های قدر را به جا آوریم یک آینه در پنجره قرار می‌دایم و یک نفر را نگهبان آینه تا اگر نیروی بعثی به اردوگاه نزدیک شد به ما خبر دهد و اینگونه از شکنجه احتمالی جلوگیری می‌کردیم.
برچسب‌ها:

شب قدر اسارت روایت یک آزاده

به اشتراک بگذارید:
->>