یک خبر بهتر است دیر منتشر شود اما درست باشد

یک خبر بهتر است دیر منتشر شود اما درست باشد


جیک و جیک - معاون امور مطبوعاتی با بیان اینکه «رسانه‌ای اخلاق‌مدار است که منافع خود را را بر منافع مردم ارجح نداند»، خاطرنشان کرد: در واقع رسانه باید بتواند مشروعیت خود را در امانت‌داری خود تعریف کند و در این صورت است که می‌تواند به یک قدرت رسانه‌ای تبدیل شود و ماندگاری داشته باشد. اما اگر برخلاف این رویکرد عمل کند و ابزاری در خدمت قدرت و ثروت شود، آنگاه دیگر در برتری جویی، تفاوتی با یک سلاح کشنده برای مردم نخواهد داشت. 
برچسب‌ها:

یک خبر بهتر است دیر منتشر شود اما درست باشد

به اشتراک بگذارید:
->>