کشف یک سیاره جهنمی داغ‌تر از گدازه مذاب!

کشف یک سیاره جهنمی داغ‌تر از گدازه مذاب!


جیک و جیک - ستاره‌شناسان یک سیاره جهنمی داغ‌تر از گدازه مذاب موسوم به "TOI-۱۴۳۱b" را کشف کردند که اغلب فلزات در آن ذوب می‌شوند.
برچسب‌ها:

کشف یک سیاره جهنمی داغ تر گدازه مذاب

به اشتراک بگذارید:
->>