کارگران نگران تغییر جایگاه شغلی خود هستند

کارگران نگران تغییر جایگاه شغلی خود هستند


جیک و جیک - رییس مجمع نمایندگان کارگران مازندران با بیان اینکه کارگران حفاظت جنگل مخالف واگذاری مدیریت سازمان جنگل ها به بسیج سازندگی کشور نیستند، افزود : یکی از نگرانی های کارگران این بخش تغییر جایگاه شغلی است.
برچسب‌ها:

کارگران نگران تغییر جایگاه شغلی خود هستند

به اشتراک بگذارید:
->>