تبعیض در تزریق واکسن/ انجمن‌ها و تشکل‌های حامی کارگران باید هزینه واکسیناسیون این قشر را پرداخت کنند/ با عدم مدیریت کرونا نمی توان از مردم خواست به پای صندوق های رای بیایند

تبعیض در تزریق واکسن/ انجمن‌ها و تشکل‌های حامی کارگران باید هزینه واکسیناسیون این قشر را پرداخت کنند/ با عدم مدیریت کرونا نمی توان از مردم خواست به پای صندوق های رای بیایند


جیک و جیک - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد تبعیض در تزریق واکسن در کشور هستیم، گفت: قطعا مجلس تحت هیچ شرایطی اجازه تزریق واکسن به صورت پولی را به کارگران نمی دهد این در حالیست که دولت باید مردم را در مرحله نخست به صورت رایگان واکسینه کند.
برچسب‌ها:

تبعیض تزریق واکسن انجمن ها تشکل های حامی کارگران باید هزینه واکسیناسیون این قشر را پرداخت کنند عدم مدیریت کرونا نمی توان مردم خواست پای صندوق های رای بیایند

به اشتراک بگذارید:
136