آبگذاری کانال چپ سد سنگر از فردا

آبگذاری کانال چپ سد سنگر از فردا


جیک و جیک - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت: کانال چپ سد سنگر از فردا ۹ اردیبهشت به مدت ۲۰روز آبگذاری می‌شود.
برچسب‌ها:

آبگذاری کانال چپ سد سنگر فردا

به اشتراک بگذارید:
->>