ورود کرونای هندی و آفریقایی به هرمزگان هنوز تأیید نشده است

ورود کرونای هندی و آفریقایی به هرمزگان هنوز تأیید نشده است


جیک و جیک - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت: در خصوص ویروس جهش یافته هندی و آفریقای جنوبی در هرمزگان نمی شود اظهار نظر کرد، چون منتظر پاسخ انستیتو پاستور هستیم که تست های ارسال شده تایید هستند یا خیر.
برچسب‌ها:

ورود کرونای هندی آفریقایی هرمزگان هنوز تأیید نشده است

به اشتراک بگذارید:
->>