۱۰ هزار هکتار از باغات کرمانشاه در خطر خشک شدن قرار دارد

۱۰ هزار هکتار از باغات کرمانشاه در خطر خشک شدن قرار دارد


جیک و جیک - مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت :با توجه به کاهش قابل توجه بارندگی در استان کرمانشاه، ۱۰ هزار هکتار از باغات استان در معرض کاهش عملکرد و خشکی ناشی از خشکسالی قرار دارد.
برچسب‌ها:

۱۰ هزار هکتار باغات کرمانشاه خطر خشک شدن قرار دارد

به اشتراک بگذارید:
136