تعداد بستری ها به ۱۲۹۱ نفر رسید/حال جسمانی ۲۶۸ نفر وخیم گزارش شده است

تعداد بستری ها به ۱۲۹۱ نفر رسید/حال جسمانی ۲۶۸ نفر وخیم گزارش شده است


جیک و جیک - در حال حاضر یک هزار و ۲۹۱ بیمار کرونایی در بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل و مازندران بستری هستند که ۱۸۲ نفر از این تعداد جدید و مربوط به ۲۴ ساعت گذشته می باشد.
برچسب‌ها:

تعداد بستری ها ۱۲۹۱ نفر رسید حال جسمانی ۲۶۸ نفر وخیم گزارش شده است

به اشتراک بگذارید:
136