همکاری های ترانزیتی میان ارمنستان و هرمزگان افزایش می یابد

همکاری های ترانزیتی میان ارمنستان و هرمزگان افزایش می یابد


جیک و جیک - سفیر ارمنستان گفت: موقعیت هرمزگان و دسترسی آن به آب های آزاد فرصت مناسبی برای توسعه همکاری ها ترانزیتی میان ارمنستان و هرمزگان است.
برچسب‌ها:

همکاری های ترانزیتی میان ارمنستان هرمزگان افزایش می یابد

به اشتراک بگذارید:
->>