محمودزاده: قطع برق ورزشگاه ارتباطی به ورزشگاه سردار جنگل نداشت

محمودزاده: قطع برق ورزشگاه ارتباطی به ورزشگاه سردار جنگل نداشت


جیک و جیک - مسئول برگزاری مسابقات لیگ یک فوتبال کشور گفت: قطع برق ورزشگاه سردار جنگل ارتباطی به ورزشگاه نداشت و به دلیل آسیب پست برق یکی از مناطق نزدیک محل برگزاری مسابقه بود.

برچسب‌ها:

محمودزاده قطع برق ورزشگاه ارتباطی ورزشگاه سردار جنگل نداشت

به اشتراک بگذارید:
->>