باید لیگ برتر را فدای قهرمانی آسیا کنیم/ سوشا مکانی هر چه دارد از پرسپولیس است/ حرف‌های که می‌زند از سر لجبازی است/ عزیزیان حق ندارد در مورد پیشکسوت‌‌های پرسپولیس صحبت کند

باید لیگ برتر را فدای قهرمانی آسیا کنیم/ سوشا مکانی هر چه دارد از پرسپولیس است/ حرف‌های که می‌زند از سر لجبازی است/ عزیزیان حق ندارد در مورد پیشکسوت‌‌های پرسپولیس صحبت کند


جیک و جیک - پیشکسوت پرسپولیس: سپاهان کار پرسپولیس را در لیگ برتر سخت می‌کند.
برچسب‌ها:

باید لیگ برتر را فدای قهرمانی آسیا کنیم سوشا مکانی هر چه دارد پرسپولیس است حرف های می زند سر لجبازی است عزیزیان حق ندارد مورد پیشکسوت های پرسپولیس صحبت کند

به اشتراک بگذارید:
->>