واشنگتن از دولت افغانستان در یافتن جایگزین برای پیمانکاران آمریکایی حمایت می کند

واشنگتن از دولت افغانستان در یافتن جایگزین برای پیمانکاران آمریکایی حمایت می کند


جیک و جیک - فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان بر حمایت واشنگتن از کابل در روند جایگزینی پیمانکاران آمریکایی تاکید کرد.
برچسب‌ها:

واشنگتن دولت افغانستان یافتن جایگزین پیمانکاران آمریکایی حمایت می کند

به اشتراک بگذارید:
->>