به زودی فهرستی از کشورهای غیر‌دوست ارائه خواهیم داد

به زودی فهرستی از کشورهای غیر‌دوست ارائه خواهیم داد


جیک و جیک - وزیر خارجه روسیه از ارائه فهرست کشورهای غیر‌دوس‌ت که مسکو قصد دارد به اقدامات آنها علیه روسیه پاسخ دهد، خبر داد.
برچسب‌ها:

زودی فهرستی کشورهای غیر دوست ارائه خواهیم داد

به اشتراک بگذارید:
136