«بچه‌های بزرگ در جنگل» حاصل زیست شخصی من است

«بچه‌های بزرگ در جنگل» حاصل زیست شخصی من است


جیک و جیک - یک نویسنده کانادایی معتقد است، ما انسان‌ها تصور می‌کنیم که یک مکان جغرافیایی را انتخاب می‌کنیم اما حقیقت این است که مکان‌ها جذب‌کننده انسان‌ها هستند.
برچسب‌ها:

بچه های بزرگ جنگل حاصل زیست شخصی من است

به اشتراک بگذارید:
->>