وزارت ارشاد هیچ نظارتی بر کتاب‌های آموزش موسیقی ندارد/ تنها فاکتور مهم در «ممیزی» موارد سیاسی و مذهبی است/ کتاب صد بار تصحیح شد

وزارت ارشاد هیچ نظارتی بر کتاب‌های آموزش موسیقی ندارد/ تنها فاکتور مهم در «ممیزی» موارد سیاسی و مذهبی است/ کتاب صد بار تصحیح شد


جیک و جیک - نویسنده کتاب «جمله‌هایی برای دف» می‌گوید: متاسفانه تنها فاکتوری که در ممیزی به آن توجه می‌شود موضوعات و نکات سیاسی و مذهبی است و جز اینها هرچه نوشته شود ایرادی ندارد.
برچسب‌ها:

وزارت ارشاد هیچ نظارتی بر کتاب های آموزش موسیقی ندارد تنها فاکتور مهم ممیزی موارد سیاسی مذهبی است کتاب صد بار تصحیح

به اشتراک بگذارید:
->>