الحاق بیش از ۱۲۰۰ دستگاه انواع تجهیزات خودرویی، موتوری و هوایی به ناجا

الحاق بیش از ۱۲۰۰ دستگاه انواع تجهیزات خودرویی، موتوری و هوایی به ناجا


جیک و جیک - معاون آماد و پشتیبانی ناجا از الحاق بیش از ۱۲۰۰ دستگاه انواع تجهیزات خودرویی، موتوری و هوایی به ناجا خبر داد و گفت: ارزش مادی این تجهیزات الحاقی ۶۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
برچسب‌ها:

الحاق بیش ۱۲۰۰ دستگاه انواع تجهیزات خودرویی موتوری هوایی ناجا

به اشتراک بگذارید:
->>