«زخم کاری» مهدویان در سراشیبی راه ساخت

«زخم کاری» مهدویان در سراشیبی راه ساخت


جیک و جیک - ۷۰ درصد از تصویربرداری سریال «زخم کاری» انجام شده است و مراحل فنی به صورت همزمان برای رسیدن به پخش در حال انجام است.
برچسب‌ها:

زخم کاری مهدویان سراشیبی راه ساخت

به اشتراک بگذارید: