نقش جوانان و زنان در کابینه ام پررنگ است

نقش جوانان و زنان در کابینه ام پررنگ است


جیک و جیک - تهران- ایرنا- داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری گفت: برای چینش کابینه رایزنی کردم و دوستان را به موقع معرفی می کنیم و جوانان تازه نفس و مسلح به علم و تجربه حداقلی برای اداره وزارتخانه در این کابینه جای دارند. نقش جوانان و نیز زنان در کابینه ام پررنگ است.
برچسب‌ها:

نقش جوانان زنان کابینه ام پررنگ است

به اشتراک بگذارید: