تمامی اقشار جامعه مدیون معلمان هستند

تمامی اقشار جامعه مدیون معلمان هستند


جیک و جیک -
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به نقش بی بدیل معلمان در عرصه تعلیم و تربیت گفت: تمامی اقشار جامعه مدیون معلمان هستند.

برچسب‌ها:

تمامی اقشار جامعه مدیون معلمان هستند

به اشتراک بگذارید: