بازگشایی پارک‌ها باعث انتقال کرونا نمی‌شود، اما باعث عادی انگاری در برخی از شهروندان خواهد شد

بازگشایی پارک‌ها باعث انتقال کرونا نمی‌شود، اما باعث عادی انگاری در برخی از شهروندان خواهد شد


جیک و جیک -
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: تصمیم گیرنده نهایی درباره بازگشایی بوستان‌ها ستاد ملی مقابله با کرونا است و در حال رایزنی در این زمینه هستیم تا بتوانیم برخی از بوستان‌های شهر را بازگشایی نماییم.

برچسب‌ها:

بازگشایی پارک ها باعث انتقال کرونا نمی شود اما باعث عادی انگاری برخی شهروندان خواهد

به اشتراک بگذارید: