کارگران باید از نظر روانشناختی مورد غربالگری قرار بگیرند

کارگران باید از نظر روانشناختی مورد غربالگری قرار بگیرند


جیک و جیک -
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با اشاره به این که کارگران باید از نظر روانشناختی مورد غربالگری قرار بگیرند، اظهار کرد: در حال حاضر ما می‌توانیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی سواد سلامت روانی کارگران ایرانی را ارتقا دهیم.

برچسب‌ها:

کارگران باید نظر روانشناختی مورد غربالگری قرار بگیرند

به اشتراک بگذارید: