هنوز شاخه نزولی پیک کرونا در استان شروع نشده است/فاز یک واکسن را بالای ۹۰ درصد افرادی که در اولویت بودند، دریافت کرده‌اند

هنوز شاخه نزولی پیک کرونا در استان شروع نشده است/فاز یک واکسن را بالای ۹۰ درصد افرادی که در اولویت بودند، دریافت کرده‌اند


جیک و جیک -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: هنوز شاخه نزولی پیک در استان شروع نشده است اما در قله بیماری قرار داریم به دلیل وسعت استان و تفاوت اقلیمی و موقعیتی ممکن است مدت بیشتری در قله بمانیم.

برچسب‌ها:

هنوز شاخه نزولی پیک کرونا استان شروع نشده است فاز یک واکسن را بالای ۹۰ درصد افرادی اولویت بودند دریافت کرده اند

به اشتراک بگذارید: