جهانگیری مصوبه اصلاحی جایگزینی شناورهای‌ دریایی‌ سنتی را ابلاغ کرد

جهانگیری مصوبه اصلاحی جایگزینی شناورهای‌ دریایی‌ سنتی را ابلاغ کرد


جیک و جیک -
معاون اول رییس جمهوری، مصوبه مربوط به اصلاح برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تُن (لنج باری) را ابلاغ کرد.

برچسب‌ها:

جهانگیری مصوبه اصلاحی جایگزینی شناورهای دریایی سنتی را ابلاغ کرد

به اشتراک بگذارید: