اعاده ۴۰۹ هکتار از منابع طبیعی استان تهران به بیت المال در سال گذشته/ راه اندازی بانک اطلاعات مربوط به تصرفات غیرمجاز و تخریب اراضی ملی

اعاده ۴۰۹ هکتار از منابع طبیعی استان تهران به بیت المال در سال گذشته/ راه اندازی بانک اطلاعات مربوط به تصرفات غیرمجاز و تخریب اراضی ملی


جیک و جیک -
معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ (ویژه انفال، ثروت های عمومی و شهرداری‌ها) گفت: در راستای حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، طی سال گذشته ۴۰۹ هکتار از اراضی بکر و ارزشمند شهر تهران به ارزش ۳۶۰۰۰ میلیارد تومان به دولت اعاده شد.

برچسب‌ها:

اعاده ۴۰۹ هکتار منابع طبیعی استان تهران بیت المال سال گذشته راه اندازی بانک اطلاعات مربوط تصرفات غیرمجاز تخریب اراضی ملی

به اشتراک بگذارید: