واردات واکسن آسترازنکا به جای مطالبات برق و گازی از عراق

واردات واکسن آسترازنکا به جای مطالبات برق و گازی از عراق


جیک و جیک -
حسینی گفت: توافق شده که از محل مطالبات صادرات برق و گاز به عراق، واکسن استرازنکا خریداری شود.

برچسب‌ها:

واردات واکسن آسترازنکا جای مطالبات برق گازی عراق

به اشتراک بگذارید: