پیشرفت و سعادت جامعه در دست قدرت معلمان است/ تمامی معلمان نمونه هستند

پیشرفت و سعادت جامعه در دست قدرت معلمان است/ تمامی معلمان نمونه هستند


جیک و جیک -
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه پیشرفت و سعادت جامعه رو به رشد و توسعه در دست قدرت معلمان است، اظهار داشت: متخصصان و آینده‌سازان کشور دست‌پرورده و آموزش‌دیده معلمان هستند.

برچسب‌ها:

پیشرفت سعادت جامعه دست قدرت معلمان است تمامی معلمان نمونه هستند

به اشتراک بگذارید: