سیره عملی شهید مطهری الگوی مناسب برای حوزه دانشگاه

سیره عملی شهید مطهری الگوی مناسب برای حوزه دانشگاه


جیک و جیک -
وزیر علوم با بیان اینکه آثار و کوشش‌های علمی شهید مطهری نشانگر آن است که او در همه عرصه‌های پرچالش که متوجه جوانان، دانشجویان و نظام فکری اسلامی و منافع ایران بود با تعهد و احساس مسئولیت عالمانه و روشنمند وارد شده است، گفت: در سیره عملی شهید مطهری می‌بینیم که آثار علمی ایشان می‌تواند الگوی ماندگار تعامل و پیوند میان حوزه و دانشگاه به شمار آید.

برچسب‌ها:

سیره عملی شهید مطهری الگوی مناسب حوزه دانشگاه

به اشتراک بگذارید: