اعتماد عمومی با اعلام داوطلبانه تخلفات جلب می شود / اعضای شورا نسبت به مسائل شهر نامحرم تلقی نشوند

اعتماد عمومی با اعلام داوطلبانه تخلفات جلب می شود / اعضای شورا نسبت به مسائل شهر نامحرم تلقی نشوند


جیک و جیک -
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه هرچه به پایان دوره شورا نزدیک می شویم ظاهرا اعضای شورای شهر بیشتر در حوزه موضوعات شهری نامحرم تلقی می‌شوند.

برچسب‌ها:

اعتماد عمومی اعلام داوطلبانه تخلفات جلب می شود اعضای شورا نسبت مسائل شهر نامحرم تلقی نشوند

به اشتراک بگذارید: