زخم زبان‌هایی وجود دارد که از زخم شمشیر بدتر است/ دیپلماسی و میدان دو بازوی کنار هم در این نظام هستند/ کشور ما دو شقه نخواهد شد/ این ‌نوار درست در زمانی که وین در اوج موفقیت است، منتشر شد

زخم زبان‌هایی وجود دارد که از زخم شمشیر بدتر است/ دیپلماسی و میدان دو بازوی کنار هم در این نظام هستند/ کشور ما دو شقه نخواهد شد/ این ‌نوار درست در زمانی که وین در اوج موفقیت است، منتشر شد


جیک و جیک - رئیس جمهور با بیان اینکه صلح، صبر مداوم می‌خواهد، گفت: زخم زبان‌هایی وجود دارد که از زخم شمشیر بدتر است. گاهی حرف‌های ناروا و تند زده می‌شود اما پاسخ حرف‌های ناروا گاهی جملات مودبانه زیباست که آن زشتی‌ها را با آب پاک زلال بشوییم.
برچسب‌ها:

زخم زبان هایی وجود دارد زخم شمشیر بدتر است دیپلماسی میدان دو بازوی هم این نظام هستند کشور ما دو شقه نخواهد این نوار درست زمانی وین اوج موفقیت است منتشر

به اشتراک بگذارید:
136