زنده شدن زن هندی لحظاتی قبل از سوخته شدن!

زنده شدن زن هندی لحظاتی قبل از سوخته شدن!


جیک و جیک - زن هندوستانی که خانواده اش آماده سوزاندن جسد او بودند، لحظاتی قبل از سوزاندن ناگهان زنده شد.
برچسب‌ها:

زنده شدن زن هندی لحظاتی قبل سوخته شدن

به اشتراک بگذارید: