مهارت عجیب راننده سالخورده در پارک خودرو

مهارت عجیب راننده سالخورده در پارک خودرو


جیک و جیک - مهارت رانندگی یک راننده سالخورده، در پارکینگی کوچک به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده است.
برچسب‌ها:

مهارت عجیب راننده سالخورده پارک خودرو

به اشتراک بگذارید: