افزایش چند برابرى قیمت مسکن در شیراز/ مالیات بر خانه‌هاى خالى با موفقیت همراه نمى شود/ دولت ساخت واحدهاى کوچک را براى بخشى از جامعه با اجاره به شرط تملیک در نظر بگیرد

افزایش چند برابرى قیمت مسکن در شیراز/ مالیات بر خانه‌هاى خالى با موفقیت همراه نمى شود/ دولت ساخت واحدهاى کوچک را براى بخشى از جامعه با اجاره به شرط تملیک در نظر بگیرد


جیک و جیک -
بازار مسکن بدون توقف روند صعودى را طى مى کند و با هربار افزایش قیمت و روند صعودى قدرت خرید را مرتب کاهش داده است.برچسب‌ها:

افزایش چند برابرى قیمت مسکن شیراز مالیات بر خانه هاى خالى موفقیت همراه نمى شود دولت ساخت واحدهاى کوچک را براى بخشى جامعه اجاره شرط تملیک نظر بگیرد

به اشتراک بگذارید: