ضرورت تکمیل اطلاعات اموال مدیران قزوین در سامانه سادا

ضرورت تکمیل اطلاعات اموال مدیران قزوین در سامانه سادا


جیک و جیک -
بازرس کل استان قزوین گفت: مدیران دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به ثبت اموال غیرمنقول خود در سامانه جامع سادا قدام کنند.

برچسب‌ها:

ضرورت تکمیل اطلاعات اموال مدیران قزوین سامانه سادا

به اشتراک بگذارید: