آغاز برداشت گل محمدی از گلستانهای کرمانشاه

آغاز برداشت گل محمدی از گلستانهای کرمانشاه


جیک و جیک -
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: برداشت گل محمدی از سطح ۲۷۶ هکتار از اراضی استان کرمانشاه آغاز شد.

برچسب‌ها:

آغاز برداشت گل محمدی گلستانهای کرمانشاه

به اشتراک بگذارید: