افزایش تعرفه های پزشکی کمر جامعه کارگری را شکسته است/ فاصله حقوق کارگر تا کارفرما یک به صد است

افزایش تعرفه های پزشکی کمر جامعه کارگری را شکسته است/ فاصله حقوق کارگر تا کارفرما یک به صد است


جیک و جیک -
دبیر اجرایی خانه کارگر استان ‌قزوین گفت: برخی تصور می‌کنند کارگران همچون ربات صرفا باید کار کنند نه بیمار می‌شوند و نه به تفریح و امکانات نیاز دارند.

برچسب‌ها:

افزایش تعرفه های پزشکی کمر جامعه کارگری را شکسته است فاصله حقوق کارگر تا کارفرما یک صد است

به اشتراک بگذارید: