فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه جزو دغدغه‌ها و گفتمان‌های استاد شهید مطهری به شمار می‌رود

فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه جزو دغدغه‌ها و گفتمان‌های استاد شهید مطهری به شمار می‌رود


جیک و جیک -
مراسم گرامی‌داشت مقام معلم و شهید مطهری با حضور مجازی و برخط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح روز ۱۲یک‌شنبه، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، برگزار شد.

برچسب‌ها:

فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه جزو دغدغه ها گفتمان های استاد شهید مطهری شمار می رود

به اشتراک بگذارید: