کارگران ستون بنیادین شکوفایی تولید و توسعه اقتصادی جامعه‌اند

کارگران ستون بنیادین شکوفایی تولید و توسعه اقتصادی جامعه‌اند


جیک و جیک -
دبیر مجمع تشخیص مصلحت در توییتی با تاکید بر اولویت ارتقای کیفیت زندگی کارگران، گفت: کارگران ستون بنیادین شکوفایی تولید و توسعه اقتصادی جامعه اند.

برچسب‌ها:

کارگران ستون بنیادین شکوفایی تولید توسعه اقتصادی جامعه اند

به اشتراک بگذارید: