تاکید رضایی بر ارتقای کیفیت زندگی کارگران

تاکید رضایی بر ارتقای کیفیت زندگی کارگران


جیک و جیک -
دبیر مجمع تشخیص مصلحت با تاکید بر اولویت ارتقای کیفیت زندگی کارگران، خواستار حضور نمایندگان واقعی کارگران برای تصمیم گیری پیرامون کار و معیشت آنها شد.

برچسب‌ها:

تاکید رضایی بر ارتقای کیفیت زندگی کارگران

به اشتراک بگذارید: