اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن روی میز دولت

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن روی میز دولت


جیک و جیک -
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به هیات دولت ارایه کرده است.

برچسب‌ها:

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت تولید عرضه مسکن روی میز دولت

به اشتراک بگذارید: