«تَرک فعل مسئولان»؛ تحمیل‌کننده خسارت به ملت

«تَرک فعل مسئولان»؛ تحمیل‌کننده خسارت به ملت


جیک و جیک - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: پرداختن قوه قضائیه به موضوع «ترک فعل مسئولان» به واقعیت اتفاق مبارکی است و می‌تواند آثار مطلوبی داشته باشد.
برچسب‌ها:

رک فعل مسئولان تحمیل کننده خسارت ملت

به اشتراک بگذارید: