بیشتر کروناهای ثبت شده در آذربایجان شرقی انگلیسی است/ کرونای آفریقایی در استان مشاهده نشده

بیشتر کروناهای ثبت شده در آذربایجان شرقی انگلیسی است/ کرونای آفریقایی در استان مشاهده نشده


جیک و جیک -
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به اینکه بیشتر کروناهای ثبت‌شده در آذربایجان‌شرقی، انگلیسی بوده و نوع چینی در رتبه بعدی است، گفت: تاکنون کرونای آفریقایی در استان مشاهده نشده است.

برچسب‌ها:

بیشتر کروناهای ثبت شده آذربایجان شرقی انگلیسی است کرونای آفریقایی استان مشاهده نشده

به اشتراک بگذارید: