شماره‌ ۸۲ فصلنامه‌ تئاتر منتشر شد

شماره‌ ۸۲ فصلنامه‌ تئاتر منتشر شد


جیک و جیک -
هشتاد و دومین شماره‌ فصلنامه‌ علمی ـ پژوهشی تئاتر با سردبیری سید مصطفی مختاباد منتشر شد.

برچسب‌ها:

شماره ۸۲ فصلنامه تئاتر منتشر

به اشتراک بگذارید: