ما قول دادیم بیماری پشت در بیمارستان سرگردان نشود

ما قول دادیم بیماری پشت در بیمارستان سرگردان نشود


جیک و جیک -
وزیر بهداشت گفت: در این پیک گرچه ویروس کشنده‌تر و مهاجم‌تر بود، اما مرگ و میرها گرچه یکی هم برای ما زیاد بود اما به نسبت سرپایی و بستری، نصف پیک قبلی بود.

برچسب‌ها:

ما قول دادیم بیماری پشت بیمارستان سرگردان نشود

به اشتراک بگذارید: