نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا کاملا نامتعارف و غیر منطقی است

نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا کاملا نامتعارف و غیر منطقی است


جیک و جیک -
نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا کاملا نامتعارف و غیر منطقی بوده و برای مناطق آزاد کشور رقم ۹ درصد غیر کارشناسی است.

برچسب‌ها:

نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا کاملا نامتعارف غیر منطقی است

به اشتراک بگذارید: