ساخت پارک جدید در دوبی برای کشاورزی عمودی

ساخت پارک جدید در دوبی برای کشاورزی عمودی


جیک و جیک - دوبی در راستای بهبود امنیت غذایی، پارک تجاری جدیدی برای میزبانی شرکتهای کشاورزی تخصصی خواهد ساخت.
برچسب‌ها:

ساخت پارک جدید دوبی کشاورزی عمودی

به اشتراک بگذارید: