درخواست مرغداران برای خرید تضمینی تخم مرغ / ادامه زیان به معنی نوسان در بازار است

درخواست مرغداران برای خرید تضمینی تخم مرغ / ادامه زیان به معنی نوسان در بازار است


جیک و جیک - مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن از ادامه زیان مرغداران تخمگذار خبر داد و گفت: ما راه چاره برای به تعادل رسیدن قیمت تخم مرغ را صادرات می‌دانستیم، اما اقدام ترکیه با دامپینگ بر علیه ما و عوارض سنگین صادرات کشور موجب شد توان رقابت را از دست بدهیم، حالا تنها راه چاره نجات تولید خرید تضمینی تخم مرغ است.
برچسب‌ها:

درخواست مرغداران خرید تضمینی تخم مرغ ادامه زیان معنی نوسان بازار است

به اشتراک بگذارید:
136