اهدای 100 درصدی رشد تراکم به سازندگان ساختمان در اصفهان

اهدای 100 درصدی رشد تراکم به سازندگان ساختمان در اصفهان


جیک و جیک -
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان از اهدای 100 درصدی رشد تراکم به سازندگان ساختمان در اصفهان خبر داد.

برچسب‌ها:

اهدای 100 درصدی رشد تراکم سازندگان ساختمان اصفهان

به اشتراک بگذارید: