گفتمان مقاومت ریشه در باورهای جامعه ما دارد

گفتمان مقاومت ریشه در باورهای جامعه ما دارد


جیک و جیک -
رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: وظیفه رسانه‌ها به جای پرداختن به مشاجرات و دعواهای سیاسی تبیین گفتمان مقاومت و ترویج اندیشه و تفکر انقلابی در جامعه است.

برچسب‌ها:

گفتمان مقاومت ریشه باورهای جامعه ما دارد

به اشتراک بگذارید: